Prosjektet

Hamningberg , med varsomhet som forutsetning 2007 - 2010. 9 delprosjekter/insatsområder skal være med å bidra til at : Hamningberg er det best bevarte og levende kulturminne område i Varanger.

Prosjektet er et dugnads samarbeid mellom : Hamningberg Bygdelag , Hamningberg næringsforening , Finnmark fylkeskommune, Riksantikvaren, kulturminnefondet, Statensveivesen, kystverket, Båtsfjord kommune og Vardø kommune.Infobank
Aktuelt
Kalender