Bygdelaget

Hamningberg Bygdelag er en interesseorganisasjon for huseiere i Hamningberg. Vår Jobb er å ivareta huseiernes interesser i Hamningberg og være en aktiv medspiller å pådriver i alle saker som angår Hamningberg, landskapet og veien som fører dit.Infobank
Aktuelt
Kalender