Bakgrunn

Riksantikvaren utlyste i september 2005 et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Riksantikvaren begrunner satsinga med at ” Kulturminner og kulturmiljø i større grad må tas i bruk for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet”. En slik satsing er midt i blinken for Finnmark som satser på å utvikle kulturnæring og har et mål om oppnå 500 nye kulturarbeidsplasser i Finnmark innen 2014.

 I samarbeid med mange ulike aktører både lokalt i Hamningberg og ellers i regionen det ble utarbeidet skisse for et prosjekt basert på den unike historien og kulturarven i det fraflyttede fiskeværet Hamningberg i Båtsfjord kommune. Den 7. mars 2006 ble det kunngjort at Hamningberg var valgt ut som ett av tre prosjekter på landsbasis i første runde. Sju nye prosjekter skal velges ut høsten 2006. Prosjektperioden er 2006 – 2010.   

 Riksantikvaren har følgende målsettinger med verdiskapingsprogrammet:

  • Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner
  • Ta bedre vare på kulturarven
  • Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs

 Disse målsettingene ligger også til grunn for arbeidet med verdiskapingsprosjektet i Hamningberg.

 Prosjektplanen er vedtatt i møte i styringsgruppa for prosjektet den 14. september 2006.Infobank
Aktuelt
Kalender