Lokal forankring og mobilisering

Det er et avgjørende suksesskriterie at huseiere/ lokalbefolkning i Hamningberg er fortrolige med, og føler eierskap til det som skal skje i bygda i årene som kommer. Derfor skal flere av delprosjektene og aktivitetene være forankret i og styrt av lokale aktører.       
Infobank
Aktuelt
Kalender