Matriell infrastruktur og stedsutvikling

Det fysiske bygningsmiljøet og allmenningene i Hamningberg representerer et unikt historisk miljø som slapp unna ødeleggelsene på slutten av 2. verdenskrig. Hamningberg er beskrevet som "stedet med mest helhetlig fiskeværsbebyggelse fra før siste krig i Finnmark". Dette miljøet er det særdeles viktig å ta vare på, men også å bruke som grunnlag som verdiskaping, ny aktivitet  og historieformidling. Under dette satsingsområdet vil aktivitetene være knyttet til istandsetting og restaurering av hus, men også omfatte prosjekter knyttet til parkering, sanitæranlegg, hager, gjerder, allmenninger og tilgjengeligheten til sjøen.
Infobank
Aktuelt
Kalender