Lokal historie og dokumentasjon

Det finnes mye historisk materiale om Hamningberg som ikke er systematisert og/eller gjort tilgjengelig. Noen av de menneskene som bodde størstedelen av livet sitt i bygda lever fortsatt, men det haster dersom man skal få samlet inn fortellinger om livet i Hamningberg fra disse. Også stedsnavnsdokumentasjon og innsamling og systematisering av skriftlige dokumenter og gjenstander vil være aktiviteter innen dette innsatsområdet.
Infobank
Aktuelt
Kalender