Håndverkskompetanse

I Finnmark er det relativt få dyktige håndverkere som jobber ut fra antikvariske prinsipper, mens et stort antall eldre bygninger trenger vedlikehold og istandsetting. Det unike bygningsmiljøet i Hamningberg er særdeles godt egnet som objekter for opplæring av nye håndverkere. Noen av bygningene i Hamningberg er prefabrikkert i Russland og tatt med til Norge under pomortida og oppført i russisk lafteteknikk. Et samarbeid mellom russiske og norske håndverkere vil kunne avdekke og dokumentere denne teknikken og videreføre  kompetansen til de norske håndverkerne. Aktiviteter under dette innsatsområdet vil rette seg både mot utdannede håndverkere, tømrerelever, lærlinger og lokalbefolkningen i Hamningberg Infobank
Aktuelt
Kalender