Næringsutvikling

Hamningbergs unike naturlandskap, den lokale kulturhistorien og  førkrigsbebyggelsen gjør at stedet har potensial til å bli ett av de mest attraktive reisemål i Finnmark. De nærmeste årene kan en forvente en betydelig økt trafikk til Hamningberg i sommerhalvåret blant annet som følge av at Hamningberg er endestoppet på den planlagte Nasjonal Turistvei strekningen langs nordsiden av Varangerfjorden. Den forventede veksten i turisttilstrømningen byr på både muligheter og utfordringer for de som vil satse på næringsutvikling i Hamningberg. I verdiskapingsprosjektet vil vi under dette innsatsområdet fokusere på å utvikle en helhetlig næringsstrategi for Hamningberg med utgangspunkt i geoturisme-prinsipper. Også utviklinga av ny næring og arbeidsplasser i Hamningberg skal skje "med varsomhet som forutsetning".  Infobank
Aktuelt
Kalender