Verdigrunnlag

En grunnleggende forutsetning eller verdi for arbeidet i Hamningberg er å finne den rettebalansen i samspillet mellom stedets identitet og historie, befolkningens/huseiernes behov, de tilreisendes ønsker om opplevelser og næringsaktørenes interesser. Derfor er ”Hamningberg – med varsomhet  som forutsetning” valgt som navn på prosjektet.

varsom -t -mme,; som ser seg nøye for, tenker seg vel om (før han handler);

forsiktig: gå, trå, kjøre, opptre varsomt / fare varsomt med noe ɔ:behandle det

forsiktig, nennsomt / man skal være varsom med å trekke for raskeslutninger

Vi ønsker at alle involverte; besøkende, huseiere, næringsaktører, kulturminneforvaltere og andre offentlige og private aktører skal ta dette begrepet til seg og bruke det i sin framferd og sitt engasjement i Hamningberg.

”Det unike med Hamningberg bygger delvis på at de menneskene som bor der har sine røtter her, selv om de ikke bor der hele året og den opprinnelige næringen er død.  Til og med når det gjelder de nye innbyggerne finnes det trolig berøringspunkter, det kan for eksempel handle om en veldig sterk lengsel etter  det opprinnelige livet.  Derfor er det viktig å sørge for at innbyggerne blir værende, det skal ikke oppstå en konflikt med turismen”.

- Hannele Grønnlund (arkitekt tilknyttet Nasjonal turistveiprosjektet i en tidligere fase).Infobank
Aktuelt
Kalender