Dokumenter

I prossesene som foregår i Hamningberg produseres det dokumenter som forteller hva som blir sagt og bestemt i ulike møter.

Vårt ønske er at det skal være størst mulig åpenhet og innsyn i prossene. Derfor legges alt av møte referat og dokumenter fra Bygdelaget, Næringsforeninga og prosjektets side ut på denne siden.

Prosjektgruppe møter

Prosjektgruppa består av delprosjektlederne og prosjektkoordinatoren. Det avholdes møter etter behov. Det skrives referat fra hvert møte. Så vis dere ønsker innsikt i prosessene kan dere lese igjennom møtereferatene som ligger lagret som vedlegg på denne siden. 


Styringsgruppe møter

Styringsgruppa i prosjektet er en sammensettning av medlemmer fra Finnmarkfylkeskommune, Hamningberg bygdelag, Hamningberg Næringsforening,  Båtsfjord kommune, Vardø Kommune . Det avholdes ca  2 møter i året.  Møterferat fra møtene fkan du lese ved å åpne vedleggene som finne på denne siden.  


Prosjektverksteder/-møter

Prosjektverkstedene er en arena for samarbeid og samhandling innfor vært innsatsområdene med spesiel vekt på forankring og mobilisering av lokal krefter i Hamningberg. Hovedmålet med verksted som arbeidsform er å samle de berørte parter å bygge eierskap til gjennomførings prosessen av delprosjektene.


Årsrapport og plan

Det skrives rapporter ved årets slutt og det lages samtidig planer for året som kommer. 


Div dokumenter

 Underveis i prosjektet er det produsert diverse dokumenter som ikke passer inn i noen annen kategori. Infobank
Aktuelt
Kalender